Úvod Aktuality - archív Galéria - archív
škola v médiach 2009/10 2010/11 2011/12 2012/13 2013/14 2014/15 2015/16 2016/17 2017/18 2018/19 2019/20

Archív - aktuality šk.rok 2015/2016

<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | >>
PRÁZDNINY 2016 - Informácie pre študentov a rodičovvložené: 08. 07. 2016

  Potvrdenia kvôli cestovnému pre študentov sa budú vybavovať na sekretariáte od 17. 8.- 31. 8. 2016 v čase od 9.00 do 11.00 h a od 13.00 – do 14.00 h.

  • Príspevok od rodičov na čiastočnú úhradu nákladov na štúdium je potrebné uhradiť do 31. 8. 2016 v súlade so zmluvou o štúdiu.
  • Opravné skúšky sa budú konať dňa 25. 8. 2016.
  • Slávnostné otvorenie školského roka 2016/2017 sa uskutoční 5. 9. 2016. Čas a miesto budú spresnené neskôr.
  • Aktuálne informácie pre študentov a rodičov sledujte aj počas prázdnin na: www.skolaumenia.sk

Milí študenti, želám Vám, aby ste počas leta nabrali veľa síl do ďalšieho štúdia a teším sa na stretnutie po prázdninách.

Ing. Václav Dostálek
riaditeľ školyŠkolská opekačkavložené: 27. 06. 2016
Dňa 29. júna 2016 o 8. 00 sa v priestoroch areálu SSUŠ Žilina uskutoční školská opekačka spojená s koncertom a odovzdávaním školských cien.

Srdečne pozývame všetkých pedagógov, žiakov a priateľov školy!TO SME MY 2016vložené: 22. 06. 2016
Pozývame Vás 30. júna 2016 o 16.00 h do priestorov Považskej galérie umenia v Žiline na výstavu študentských prác „TO SME MY 2016“.

Tlačová správa

Ing. Václav Dostálek
riaditeľ školyObhajoby praktických maturitných skúšokvložené: 07. 06. 2016

viac foto v galérii
Obhajoby praktických maturitných skúšok v školskom roku 2015-2016 prebehli za prítomnosti odborníkov zo spriatelených externých umeleckých škôl Spojenej strednej umeleckej školy v Nižnej za prítomnosti pedagógov a výtvarníkov Akad. Mal. Miroslava Knapa, a Strednej umeleckej školy v Trenčíne v prítomnosti Mgr. Pavla Obsta a Mgr. art. Tomáša Storinského.
Študenti obhájili maturitné práce v tematických okruhoch grafického dizajnu, priestorového dizajnu, reklamnej tvorby a fotografického dizajnu. Na odbore propagačné výtvarníctvo zaujala študentka Anna Radvanová autorskou ilustráciou a maľbou na tému „Príbeh duše“, Silvia Novosadová originálnym návrhom pretvorenia námestia v rodnom meste Rajecké Teplice „Moje mesto“, Karolína Krajčoviechová a Daniela Marejková futuristickým spracovaním témy „IN-OUT“. Na Priestorovom dizajne vytvoril Marek Mazanec na tému „Všetko, čo mám rád“ funkčný prototyp gramofónu s názvom „tri-ton“. Tomáš Hajdučák navrhol polyfunkčný dom budúcnosti „air-house“. Samostatnú inštaláciu svietidiel v zatemnenej miestnosti predstavila skupina dizajnérov. Miroslava Chovaculiaková vytvorila redizajn vizuálu školskej stránky. Odbor Grafický dizajn prezentovala študentka Júlia Budošová témou „Príbeh čiary“. Žiačka vytvárala kresby pri cvičení, ktoré následne štylizovala až po funkčný vzorkovník tapiet do interiéru. Veronika Pavlíková zrealizovala originálnu korporátnu identitu. Adam Špilák upútal autorským konceptom na tému „Autorská kniha“ s využitím akčnej experimentálnej hĺbkotlačovej grafiky. Na odbore Fotografický dizajn zaujali práce žiakov Kristíny Nociarovej, ktorá dokumentovala svoju každodennú rutinu a veci, čo ju zaujali pomocou fotografie. Kristián Trnka sa dotkol citlivej témy identity a prerozprával osobný príbeh svojho života.
Mgr.art. Pavla Lazárková Trizuljaková


Oznam pre žiakov/držiteľov ISIC preukazuvložené: 03. 06. 2016

Týždeň praxe druhákovvložené: 02. 06. 2016

viac foto v galérii

V dňoch 23. - 28. mája 2016 sa konali viaceré umelecké projekty. Študenti z 2. A - odbor propagačná grafika realizovali maľby na motívy umeleckých diel Vincenta a Ferdinanda Hložníkovcov. Práce budú nainštalované na autobusových zastávkach vo Svederníku. Žiaci z 2.B – odbor grafický a priestorový dizajn maľovali exteriér dielne, z odboru fotografický dizajn fotili krajinnú fotku v parku liečebného domu Skalka, makro fotku a mikrofotku plus fotili liečebný dom Skalka podľa historických predlôh. 2.A odbor reklamný dizajn maľovali krajinu a kreslili detaily liečebného domu Skalka. Výstupy sa použijú na výstavu a tvorbu kalendára. 2.A odbor reklamný dizajn vyrábali pohľadnice z prác študentov ku výstave TO SME MY a realizovali výzdobu materskej školy na Hlinách.

Mgr. art. Andrea LachováOdovzdávanie maturitných vysvedčenívložené: 02. 06. 2016

viac foto v galérii

Dňa 31. mája 2016 o 15.00 sa v Považskej galérii v Žiline konalo slávnostné odovzdávanie maturitných vysvedčení. Po príhovore riaditeľa Ing. Václava Dostálka, zriaďovateľa školy Ing. Mariána Tabačka, predsedu maturitnej komisie Mgr. Miroslava Mihálika, triednej učiteľky PhDr. Dagmar Baranovej a triedneho učiteľa Mgr. art Andreja Mazúra nasledovalo odovzdávanie maturitných vysvedčení a darčekov. Pán Tabaček ocenil perom a finančnou odmenou najlepších študentov. Cenu za najlepšie študijné výsledky počas celého štúdia získala Silvia Novosadová z IV.A a Barbora Kučeríková z IV.B a cenu za najlepšiu maturitnú prácu Marek Mazanec. Na záver sa rodičia a študenti poďakovali vedeniu a pedagógom školy.

Mgr. art. Andrea LachováPRIESKUM NA VŠVUvložené: 01. 06. 2016

viac foto v galérii

V sobotu 21. mája 2016 sa konal na VŠVU prieskum prác študentov, ktorý sa snažíme pravidelne navštevovať aj s našimi žiakmi. Okrem pekných prác a mnohých výtvarných inšpirácií nás tam čakalo príjemné letné počasie a veľa absolventov z našej školy. Podarilo sa nám prejsť takmer všetky ateliéry na Drotárskej a vačšinou nás nimi previedli práve naši bývalí študenti, za čo im veľmi pekne ďakujeme a držíme palce v ďalšom štúdiu. Tradične najviac prekvapil ateliér dizajnu a transport  dizajnu, ale zaujali aj práce v ateliéroch vizuálnej komunikácie, šperku a odevného dizajnu. Tešíme sa na ďalší prieskum :))

Mgr. Jana HrabovskáPlenér v Terchovejvložené: 01. 06. 2016

viac foto v galérii

V dňoch 22. – 26. mája 2016 sa študenti prvého ročníka SSUŠ Žilina už tradične zúčastnili tvorivých dielní v prírode. Po druhý krát mali možnosť kresliť a maľovať v krásnom kraji v okolí Terchovej – Šípkovej. Z obidvoch tried sa zúčastnilo 58 žiakov, pod odborným dohľadom pedagógov školy Mgr. art. Anny Brunovej, Mgt. art. Mira Palla a Akad. mal. Stana Lajdu. Počasie bolo počas pobytu priaznivé, takže cez deň študenti tvorili priamo v okolí Šípkovej a večer maľovali ešte do neskorých hodín v jedálni penziónu. Žiaci pri využití viacerých výtvarných techník a umeleckých spracovaní museli splniť stanovený počet prác v čo najlepšej kvalite. Väčšina žiakov zadanie splnilo s veľmi dobrým hodnotením a za štyri dni sme u nich zaznamenali výrazné pokroky pri spodobovaní reality i v štylizovaní krajinomaľby. Výsledky študentských prác boli komisiou pedagógov ohodnotené, najlepšie práce budú vystavené na „nástenke cti“ a o víťazovi pléneru budú hlasovať pedagógovia. Riaditeľ školy na záver školského roka študenta s víťaznou prácou ocení.

Akad. mal. Stano Lajda

WORKSHOP SMALTUvložené: 31. 05. 2016

viac foto v galérii

V dňoch 19. - 21. mája sa študenti 3.B zúčastnili workshopu vo Frýdlante nad Ostravicí, na ktorom sa zoznámili s tradičnou výtvarnou technikou - smaltom. Je to technika nanášania skloviny na kovový podklad, ktorý je následne vypálený v peci pri teplote 800 stupňov Celzia.
Pôvodne sa smaltovanie používalo predovšetkým ako zdobiaci prvok na šperkoch, neskôr aj ako povrchová úprava kovov, liatin, plechov, ktoré tak boli chránené proti korózii a poveternostným vplyvom.

Mgr.art. Daniela Mládenková<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | >>
Partneri školy:

artregister

PGU
Ochrana osobných
údajov
© Copyright 2017 CENTRAL ART REGISTER s.r.o., Všetky práva vyhradené