Úvod Aktuality - archív Galéria - archív
škola v médiach 2009/10 2010/11 2011/12 2012/13 2013/14 2014/15 2015/16 2016/17 2017/18 2018/19 2019/20

Archív - aktuality šk.rok 2011/2012

<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | >>
OZNAM PRE BRIGÁDNIKOVvložené: 14. 08. 2012
Výplata bude 16.8.2012 v čase 10:00 - 12:00 v budove IVAS na 1.poschodí

INFORMÁCIE PRE ŠTUDENTOV A RODIČOVvložené: 10. 08. 2012
- Slávnostné otvorenie školského roka 2012/2013 sa uskutoční 3.9.2012 o 10.00 hod. na stanici Záriečie . Študenti nastupujúci do prvého ročníka sa stretnú so svojimi učiteľmi o 9:30 v budove školy
- opravné a náhradné skúšky začínajú 21.8. o 8:00
- preukážky na cestovné pre študentov sa budú potvrdzovať na sekretariáte od 20.8. do 28.8. 2012 v čase od 9.00 do 11.00 hod.
- príspevky od rodičov na čiastočnú úhradu nákladov na štúdium je potrebné uhradiť do 31.8.2012 v súlade so zmluvou o štúdiu .Výška príspevku pre študentov druhého ročníka je stanovená podľa dodatku k zmluve č.1
- potvrdenia o návšteve školy budú rozdávať triedni učitelia na začiatku školského roka po uhradení všetkých záväzkov voči škole (školné, poplatky)
- aktuálne informácie pre študentov a rodičov sledujte aj počas prázdnin na: www.skolaumenia.sk

Umelci na Hrade Strečnovložené: 31. 07. 2012

Informácie pre študentov vložené: 31. 07. 2012
Umelci na hrade Strečno
PRÍĎTE V ŠKOLSKÝCH TRIČKÁCH!!!
Účastníci : študenti triedy 2.A a 2.B/vlaňajší prváci /účasť povinná - súčasť odbornej praxe/
Pedagogický dozor : Peter Repka, Stano Lajda, Miro Pallo, Darina Arce
Termín : sobota 11.8. 2012
Stretnutie : 10:30 hod. v podhradí pri bufete u Draka
V prípade vašej absencie ospravedlnenku zašlite na email školy a bude vám určený náhradný termín cez víkend počas šk. roka
Možnosť prepravy :
- 10:00 odchod autobusu SAD zo Žiliny- autobusová stanica
- 17:00 odchod vlaku zo Strečna Nezabudnite si priniesť pomôcky na kresbu :ceruzky ,uhlík, dosku ,pásku


PRIPRAVUJEME SA NA ZAHRANIČNÚ STÁŽ V POĽSKUvložené: 03. 07. 2012
Aj projekt DOUBLE VOICES - stáž študentov v na ZSSP v Zakopanom (http://zsp-kenar.pl/index.php/pl ) plne financovaný z prostriedkov EU bol schválený pre školský rok 2012/2013. Skupina dvanástich vybratých najlepších študentov sa zúčastní 2 týždňovej mobility v Zakopanom v šk. roku 2012/2013 a druhej mobility o ďaľší rok. Prajeme úspešnú prípravu od septembra.Viac o príprave a výbere v septembri.
Zdroj : Comenius- Školské partnerstvá – Bilaterálne partnerstvá - Schválené prihlášky v roku

Koniec školského roka 2011/2012vložené: 12. 07. 2012

viac foto v galérii
29. 06. 2012 sa študenti poslednýkrát spoločne stretli v PGU v Žiline pri odovzdávaní vysvedčení. Po krátkom predslove pána riaditeľa a zriaďovateľa školy si študenti prevzali svoje vysvedčenia a rozlúčili sa s pedagógmi s malou kytičkou kvetov.

Prajeme študentom slnečné a oddychové prázdniny, aby s novou energiou a elánom nastúpili v septembri do školy a s chuťou sa pustili do štúdia. Pedagógom školy prajeme najmä oddych počas dovolenky, aby do práce nastúpili s optimizmom a elánom.

Výzdoba chodby na ZŠ Gaštanovejvložené: 12. 07. 2012

viac foto v galérii
Ku koncu júna 2012 sa rozhodla naša škola pomôcť skrášliť priestory chodby na ZŠ Gaštanovej v Žiline a potešiť tak detičky v ŠKD rôznymi rozprávkovými postavičkami. Na tejto umeleckej práci sa podieľali naše študentky z III. ročníka, a to Veronika Ďugelová, Mária Ďuriková, Kristína Dubeňová. Riaditeľstvo ZŠ Gaštanovej vyslovuje veľkú vďaku a teší sa na ďalšiu spoluprácu.

PRÁZDNINY 2012vložené: 28. 06. 2012
V súvislosti s prázdninami a novým školským rokom Vám chcem podať niekoľko informácií:
  • preukážky na cestovné pre študentov sa budú potvrdzovať na sekretariáte od 20.8.2012 v čase od 9.00 do 11.00 hod.
  • potvrdenia o návšteve školy budú rozdávať triedni učitelia na začiatku školského roka po uhradení všetkých záväzkov voči škole (školné, poplatky)
  • príspevky od rodičov na čiastočnú úhradu nákladov na štúdium je potrebné uhradiť do 31.8.2012 v súlade so zmluvou o štúdiu
  • opravné skúšky sa budú konať v dňoch od 21.8. do 24.8.2012 na základe písomného pozvania
  • náhradný termín klauzúrnych prác od 21.8.2012
  • študenti 2. ročníka (súčasní prváci) sa dňa 11.8.2012 (sobota) zúčastnia akcie „Maľované Strečno“. Podujatie je súčasťou povinnej odbornej praxe pre druhý ročník. Stretnutie s učiteľmi bude o 10.30 hod. pod hradom (bufet u DRAKA). Príďte v školských tričkách !!!
  • Slávnostné otvorenie školského roka 2012/2013 sa uskutoční 3.9.2012 o 10.00 hod. na stanici Záriečie
  • Aktuálne informácie pre študentov a rodičov sledujte aj počas prázdnin na:
    www.skolaumenia.sk

Milí študenti, vážení rodičia, želám Vám, aby ste počas leta nabrali veľa síl do ďalšieho štúdia a teším sa na stretnutie po prázdninách.

V Žiline, 26.6.2012 Ing. Václav Dostálek
riaditeľ školy


MGF 2012vložené: 21. 06. 2012

viac foto v galérii
MGF - malé grafické formy Vrútky 2012 celoslovenská súťažná prehliadka prác ZUŠ a SUŠ. Na vernisáži konanej 25. 05. 2012 sa umiestnili naše študentky v poradí V. Golierová (III.B), A. Halušková (III.B) a K. Harantová (II.A). Ocenenie prevzali v sprievode p. riaditeľa Ing. Václava Dostálka a p. Mgr. Andrey Vittekovej

Katalóg.pdf

TVORBA 2012vložené: 21. 06. 2012

viac foto v galérii
V apríli 2012 sa traja študenti SSUŠ v Žiline, Michaela Krkošková, Mária Poláčková a Ľubomír Mati, zúčastnili okresného kola postupovej súťaže neprofesionálnych výtvarníkov „TVORBA 2012“ v KKS v Žiline. V kategórii B (autori vo veku od 15 do 25 r. s výtvarným vzdelaním) získali všetci ocenenie a postúpili do krajského kola pod názvom „VÝTVARNÉ SPEKTRUM 2012“ konaného vo výstavných priestoroch Kysuckého múzea v Čadci. Michaela Krkošková získala 2. miesto a Ľubomír Mati čestné uznanie, čím postúpili do celoslovenského kola v Trenčíne, ktoré sa bude konať v septembri 2012. Gratulujeme študentom, ktorí sa zapájajú do súťaží svojou tvorbou reprezentujúcu našu školu a šíria jej dobré meno i za hranicami okresu.

Katalóg.pdf
Diplom.jpg

<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | >>
Partneri školy:

artregister

PGU
Ochrana osobných
údajov
© Copyright 2017 CENTRAL ART REGISTER s.r.o., Všetky práva vyhradené