Úvod Aktuality - archív Galéria - archív
2009/10 2010/11 2011/12 2012/13 2013/14 2014/15 2015/16 2016/17 2017/18 2018/19 2019/20

Archív - galéria šk.rok 2017/2018

Študenti


Akcie

Mobilita pracovníkov v oblasti školského vzdelávania II.
 
John Skelton u nás
 
Simulované študentské voľby do orgánov samosprávnych krajov 2017
 
Máš umelecké črevo?
 
Dni detskej knihy 2018 – beseda
 
Židia v Žiline
 
Máš umelecké črevo?
 
Posledné zvonenie
 
Mobilita pracovníkov v oblasti školského vzdelávania
 
Praha 2017
 
Plenér Terchová
 
Exkurzia do Ateliéru multimediálnej tvorby
 
Finančná akadémia 2017
 
Paríž 2017
 
Finančná podpora mesta Žilina
 
Umením proti radikalizácii
 
Ocenenie pre Mgr. Helenu Šiškovú, ArtD.
 
Trestnoprávna zodpovednosť mládeže
 
Materská škola v Strážove
 
Shakespeare´s Day po piatykrát
 
Workshop komiksu
 
Záložka do knihy spája slovenské školy
 
Európsky deň jazykov
 
Deň otvorených dverí 2017
 
Nápad pre folklór – Ukáž sa
 
Druhý kickoff meeting v Jihlave
 
Game Over
 
Zimný prieskum na VŠVU v Bratislave
 
Finančná podpora mesta Žilina
 
Slávnostné otvorenie školského roka 2017/2018
 
Poruchy príjmu potravy
 
Regionálne dejiny Žiliny
 
Medzinárodný deň proti fašizmu a antisemitizmu
 
Vyhodnotenie PČOZ MS
 
PRO SLAVIS 2017
 
Workshop staromajstrovských techník
 
Medzinárodná cena vojvodu z Edinburghu
 
Najkrajšie knihy Slovenska 2017
 
Divadelné predstavenie Fahrenheit 451
 
Festival „Dni detskej knihy 2018“
 
Kreativita mladých grafikov 2018
 
Maratón písania listov – 2. časť
 
Hrou proti AIDS/HIV
 
Prevencia drogových závislostí
 
Erasmus+ - prvé stretnutie v Jihlave
 
Budatínsky rínok 2017
 
Svetový deň grafiky a dizajnu
 
Prezentácia Fakulty umenia Ostravskej univerzity
 
Ukončenie školského roka 2017/2018
 
Tvorba 2018
 
DOD VŠVU v Bratislave
 
Netradičné vyučovanie telesnej a športovej výchovy
 
Erasmus+– Česko-slovenská spolupráca
 
Prezentácia UTB
 
TO SME MY 2018
 
Obhajoby ročníkových projektov
 
Dni detskej knihy 2018
 
Maratón písania listov – 1. časť
 
Modrotlač a výroba drevených hračiek
 
Školská grilovačka 2018
 
Medzinárodný deň študentstva
 
Deň Európy
 
Obhajoby polročných samostatných prác
 
Živá knižnica
 
Adaptačný kurz pre žiakov 1. ročníka
 
Československá vzájomnosť v umeleckých odboroch
 
Miestne centrum DofE
 
Extrémizmus a radikalizmus
 
Kurz na ochranu života a zdravia
 
Exkurzia do Bratislavy
 
Bienále grafického dizajnu v Brne
 

Naše práce


Výstavy

 
Všetky fotografie použité na týchto stránkach sú majetkom SSUŠ.
Na všetky uvedené fotografie sa vzťahujú autorské práva.
Ďalšie šírenie, kopírovanie alebo iné použitie je možné len s písomným súhlasom školy.
Partneri školy:

artregister

PGU
Ochrana osobných
údajov
© Copyright 2017 CENTRAL ART REGISTER s.r.o., Všetky práva vyhradené